איך עוברים למצב DARK MODE בקליקאפ

מצב כהה הפך להיות פופלארי באפלירציות רבות.

הטקסט נוח יותר לקריאה, העיניים פחות מתעייפות וזה גם חוסך חשמל ומשאבים.

קליקאפ מאפשרים מעבר למצב כהה בקלות בלחיצה אחת.

איך?

ככה:

שחר סרברניק קליקאפ