הגדרת יעדים ומטרות בקליקאפ

הגדרה של יעדים ושל מטרות חשובה להתנהלות השוטפת של כל עסק ובמיוחד של עסקים המורכבים מחברי צוות אותם רוצים למדוד. קליקאפ מאפשרת לנו להגדיר עבורם יעדים ומטרות ומאפשרת גם לשייך אותם למשימות. אחרי השיוך למשימה אפשר בקלות לצפות במשימות ולראות גם את היעדים בתוכם וכך להבין אם היעד או מהטרה נכונים, האם אותו איש צוות יכול לעמוד בהם, אם לא אז למה? מה קרה בתהליך שלא איפשר את העמידה ביעדים ובמטרות וכך לשפר את התנהלות הצוות ואת העבודה.

1. נוסיף יעד חדש על ידי לחיצה על new goal

2. נרשום שם ליעד

3. נשייך אותו לאחד מחברי הצוות

4. נחליט למי לתת גישה לראות את היעד

5. נוסיף תאריך סיום ליעד ואפשר גם תאריך התחלה

6. נרשום תיאור ברור ככל האפשר ליעד כדי שניתן יהיה להבדיל בינו לבין יעדים אחרים

7. ליעד שיצרנו נוסיף מטרה על ידי לחיצה על NEW TARGET . המטרות יאפשרו לנו לשייך את היעדים למשימות

8. נרשום שם למטרה

9. נשייך את המטרה לאחד מחברי הצוות

10. נבחר בסוג המטרה.

11. בחרנו במשימה ונפתח לנו תפריט גלילה בו ניתן לשייך את המטרה למשימות ספציפיות

12. עכשיו היעד והמטרה משוייכים למשימה או משימות ספציפיות וניתן לראותם בפרטי המשימה